5 års garanti på vinkylar

Våra kunder ska känna sig extra trygga med kvaliteten på våra vinkylar. Därför erbjuder vi en utökad garanti på 5 år på utvalda vinkylsserier.

Garantin gäller vinkylar i serierna Premium, Oslo, Copenhagen, Elegance, Connoisseur, Sommelier, STHLM och Prestige.

Garantin omfattar fel och skador på kompressor, kyltekniska delar och elektronik (moderkort och kontrollpanel).

Garantin omfattar inte eventuella skador som har uppstått på grund av oaktsamhet, felanvändning eller slitageskador. Delar som dörrar, handtag, gångjärn, hyllor, skenor, glödlampor och packningar täcks inte av den utökade garantin.

Den utökade garantin på 5 år gäller enbart för privatköp.
Företagsköp har normal garantitid på 12 månader.

Om du har problem med produkten måste du visa upp kvitto från butiken där produkten är köpt.
Den utökade garantin gäller på produkter som är köpta efter 1 januari 2020.

Har du ytterligare frågor eller vill nyttja garantin, kontakta vår serviceavdelning här.