1. Företagsinformation

www.se.temptech.no/se tillhandahålls av Temptech AS med Org nummer 987 255 765. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse.

2. Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

3.1 Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

3.2 Kortbetalning

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker när beställningen skickas.

3.3.1 Faktura & delbetalning

I samarbete med Collector Bank erbjuder vi faktura och delbetalning. Tjänsten är baserad på en engångskredit som möjliggör en enkel och säker betalning av dina köp genom faktura eller delbetalning. Mer information och fullständiga villkor om Collector Bank’s betalsätt hittar du på bill.collectorpayments.se. Fakturan har en förfallotid om 14 dagar. Efter genomfört köp skickas fakturan till din folkbokföringsadress. Du kan sedan välja att betala hela beloppet med en gång eller ansöka om att dela upp betalningen i mindre delar genom att logga in på bill.collectorpayments.se. För att kunna använda tjänsten måste du vid köptillfället vara bosatt i Sverige och minst 20 år gammal. Betalsättet är endast tillgängligt för privatpersoner och som kreditgivare förutsätter vi att du har skött dina ekonomiska åtaganden och har en god betalhistorik. En kreditprövning görs i samband med köptillfället vilket innebär att en kreditupplysning inhämtas. Kreditupplysningar som tas av Collector Bank påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, t ex banker. Vid försenad eller utebliven betalning debiteras en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.

3.3.2 Frågor kopplade till din faktura eller delbetalning

Collector Bank’s kundtjänst hjälper dig gärna i alla frågor som rör din faktura eller delbetalning. Kontakta oss via e-post bill@collectorpayments.see eller via telefon på +46 101 61 00 80, måndag – fredag kl. 08:00-17:00. Se också vanligt förekommande frågor och svar.

3.3.3 Återbetalning vid faktura- eller delbetalningsköp

Du som har betalt din faktura eller delbetalning men ändå ångrat ditt köp har ett tillgodohavande hos Collector Bank. Collector Bank återbetalar den summa du har betalat efter att vi har fått uppgift om godkänd retur från handlaren. Återbetalningen sker till ditt konto varför du behöver meddela oss dina kontouppgifter tillsammans med fakturauppgifterna. Kontakta oss via e-post bill@collectorpayments.se eller via telefon på +46 101 61 00 80, måndag – fredag kl. 08:00-17:00.

3.3.4 Pris

Period Ränta Månadsavgift Administrationsavgift 3 mån 0,00% 30 kr 0 kr 6 mån 0,00% 30 kr 95 kr 12 mån 9,95% 30 kr 195 kr 24 mån 19,95% 30 kr 295 kr

4. Frakt & Fraktmetoder

En fraktkostnad på 199 kr tillkommer på samtliga beställningar. Vi levererar din vara med Postnord.

4.2 Leveranser

Vi tillämpar en enhetsfrakt på 199 kr vid oavsett vikt eller storlek. Vi använder oss av PostNord som samarbetspartner inom logistik. – Varor under 20 kg levereras till ditt närmaste PostNord utlämningsställe. – Vinkylar över 20 kg levereras till hemadress mellan 08.00 och 16.00. PostNord kontaktar pr telefon för att finna tidspunkt för leverans. Dom kan också kontaktas direkt på telefon 0771-33 33 10 mellan klockan 08.00 och 19.00 för att ordna leverans, referera till sändings-ID. Normal leveranstid är 3-7 arbetsdagar efter din beställning, med reservation för att varan är slut på lagret.Du kan alltid följa din försändelse genom sändnings-ID som du får i din orderbekräftelse. Alla paket ligger kvar på utlämningsställena i 14 dagar innan de returneras till oss. Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till vår kundtjänst inom skälig tid. Vi uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att packa upp produkter och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta kundtjänst på e-post: post@se.temptech.no.

4.3 Skadade varor och reklamationer

När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till post@se.temptech.no så får du vidare instruktioner. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

5. Ångerrätt och öppet köp

Som kund har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan. Ångerrätten kan endast utnyttjas om varan kan återlämnas i originalförpackning och är i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och prova varan, men den får ej vara använd utöver detta. Vid utnyttjande av ångerrätt/öppet köp står kunden för returfrakten.

6. Återbetalningsskyldighet

Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka. Vi betalar returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. Se även konsumentverket eller distanshandelslagen.

7. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Temtpech AS att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

8. Kontakt & Kundtjänst

Vid frågor hänvisas kunden till vår kundtjänst via e-post till post@tempech.no.

9. Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

10.1 Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

10.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

10.3 Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras via e-post till post@se.temptech.no.

10.4 Tvister & lagar

Vid frågor hänvisas kunden till vår kundtjänst via e-post till post@tempech.no. Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

Temptech AS behandlar personuppgifter i samband med handeln på http://www.se.temptech.no/se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att vi ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”): • För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto. • För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig. • För att hantera eventuella returer. • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus. • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster. • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger. De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att viska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Temptechs berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Temptechs skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Temptech AS anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Temptech AS är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna. Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta oss via post@se.temptech.no. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande: • Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument. • Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade. • Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna. • Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. • Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Temptech AS:s berättigade intressen. Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.