Villkor och betingelser #yestemptech

Vi älskar att se våra produkter i sociala medier, och ibland kan vi be om att få dela dessa bilder i våra sociala kanaler. 

Bilderna publiceras primärt på vår hemsida för att ge andra en inblick i hur våra produkter kan se ut i en hemmiljö.
De kan också komma att publiceras på en eller flera av våra sociala kanaler så som Instagram, Facebook men även i
nyhetsbrev, broschyrer, annonser eller i butiksmiljö hos någon av våra återförsäljare. 

Genom att svara på vår kommentar med hashtag #yestemptech godkänner du följande:

Du tillhandahåller Temptech med ett icke-exklusivt, royaltyfritt världsomspännande licens för att använda de bilder du har svarat med #yestemptech,
nedan kallad ”bild”, i vår marknadsföring och/eller reklam, inklusive vår hemsida, nyhetsbrev, kataloger, sociala medier, e-post och annan kundkommunikation,
butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål. 

Härmed intygar du att (1) du äger alla rättigheter till dina bilder,
(2) du har fått tillstånd från någon person som visas i dina bilder för att överföra rättigheterna här och
(3) användningen av dina bilder av Temptech inte kommer att bryta mot tredje parts rättigheter eller bryta mot någon lag. 

Härmed frigör du Temptech från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna för de som är förknippade med ovan beskrivna användningar.
Därmed frigör du och godkänner att hålla Temptech, och samtliga personer som agerar å Temptech vägnar, från alla krav (inklusive krav från tredje part) skulder, oavsett natur, i samband med användningen av bilderna ovan.  

Du kan alltid kontakta oss angående integritet och dataskydd genom att kontakta oss på post@temptech.no